Parad

Vi er kompetente, kreative og fokuserede. Lad os komme i gang!

Produktudvikling

Vi tilbyder produktudvikling, design og produktoptimering, samt udarbejdelse af 3D-tegning, arbejdstegninger og styklister til godkendelse hos Lægemiddelstyrelsen. Vi laver gerne renderinger til præsentationer af nye produkter og varetager også konceptudvikling. Vi benytter både SolidWorks og AutoCad Inventor.

Effektivt samarbejde

På parad.dk får kunden, med et sikkert login, adgang til processen og kan have et godt overblik hle projektet igennem. Kunden kan til en hver tid hente resultater og oplysninger om projektet.

Hardware- og softwareudvikling

Hos PARAD har vi gode ingeniørfaglige kompetencer, men vi er også dygtige indenfor softwareudvikling, hjemmesidedesign og programmering i sprogene HTML, CSS, Javascript, PHP, C# og .net, samt Java.

Følgende er et overblik over de faser der typisk vil optræde i et helt udviklingsprojekt.

Et udviklingsprojekt kan tage udgangspunkt mange steder I et produkts livscyklus. Hos os er vi beredte på at klare alle typer, om det er større projekter, hvor et problem er udgangspunktet og projektet først afsluttes ved sidste kontrol af arbejdstegningerne eller om det er mindre projekter hvor enheder skal optimeres, et produkt skal redesignes, eller hvis I ønsker et eksisterende produkt til at indgå i nye koncepter.

Tilbud

Vi tilbyder, naturligvis uden afregning, at indlede med et besøg hos jer, hvor vi sammen kan se på opgaven, og hvor vi kan danne os et bedre billede af jeres virksomhed. Er der enighed om at opstarte et samarbejde udarbejder vi en projektplan for projektet og ud fra denne et tilbud.

Projektplan

Projektplanen indeholder tidsplan, budget, problemformulering, målbeskrivelse,et flowchart over processen og en kontrakt.

Kravspecifikation

Hos PARAD er vi meget grundige og vi mener at det er vigtigt at kende til og respektere produktets slutbruger, jeres virksomhedsprofil og ønsker, markedet, krav givet af love og standarder, krav til MMI og materialer. Jo mere information I kan give os ved projektet start desto mindre tid bruger vi på at opsøge den nødvendige viden. Kravspecifikationen er vigtig da det er kravene der danner fundamentet for produktudviklingen og jeres forventninger til resultatet der danner rammerne.

Idéudvikling

Dette er processens mest kreative led. Det er her at mulighederne vendes og drejes, tegnes og behandles. Fasen afsluttes ved at de bedste ideer udvælges på baggrund af kravene til projektresultatet. Dernæst bliver ideerne bearbejdet og præsenteret for jer på jeres projektside med et sikkert login på parad.dk og på et møde. I er med til at træffe beslutningen om hvilken idé der skal gå videre ind i næste fase.

Konceptbeskrivelse

Det er I denne fase at ideen bliver til et produktkoncept. Den valgte løsning fordimensioneres og der foretages et systematisk materialevalg for at sikre at funktionen og designet er optimal og at kravspecifikationen overholdes. Produktet behandles første gang i et 3D CAD-program og der bliver også udarbejdet et groft fremstillingsbudget. Fasens beslutninger opsummeres I et konceptkoncentrat og ud fra dette fremstilles en mock-up for at teste designet. Testen udføres bedst af en brugergruppe som kan repræsentere den endelige slutbruger. Konceptkoncentrat, mock-up og testresultaterne præsenteres for jer på projektsiden med login på parad.dk og på et møde.

Konstruktion

Konstruktionen af produktet indledes med at fastlægge de endelige dimensioner ud fra endeligt materialevalg, krav, brugertest og beregninger. Der udarbejdes arbejdstegninger, styklister, kostprisberegning og renderinger af produktet. En prototype testes og evalueres helst af en brugergruppe. I modtager alt materiale, prototype og alle filer både gennem sikkert login på parad.dk og på et møde.